Μήτηρ μεν εγνώσθης, Θεοδώρου Φωκαέως, Βαρύς διατονικός

Top