Μέγαν εύρατο, αργό μέλος

Τάσος Μπόκος

Παλαιό Μέλος
#5
Ευχαριστώ πολύ πάτερ.
Πρέπει να είναι από κάποιο βιβλίο του Τσατσαρώνη με αργά μέλη. Δεν θυμάμαι τον τίτλο του αλλά είχε κάποτε πέσει στα χέρια μου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Ναί (χωρίς νά γνωρίζω), ἀπό αὐτό πού προφανῶς φαίνεται ἐδῶ. Καλά λές «με αργά μέλη», διότι αὐτό ὑπερβαίνει ἕνα ἀργό ἀπολυτίκιο... (ὅπως τό βλέπουμε ἐδῶ, ἀπό ἐδῶ)


 
Top