Μάθημα "Ρόδον το Αμάραντον", ήχος δ' άγια, Μελετίου Σιναΐτου του Κρητός

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
Στην ιστοσελίδα του ΕΕΜΘ υπάρχει πρόσφατη ανάρτηση με το μουσικό κείμενο (από την Μουσική Πανδέκτη 1851, τόμος Γ') και την ηχογράφηση (από τον ψαλτικό χορό του ΕΕΜΘ) του μαθήματος "Ρόδον το Αμάραντον" σε ήχο δ' άγια του Μελετίου Σιναΐτου του Κρητός.


DSC02701.JPG
 

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
Ο παραπάνω σύνδεσμος στην ηχογράφηση δεν είναι πλέον έγκυρος. Το αρχείο ήχου έχει αποσυρθεί, ώστε να παρουσιασθεί με το σύνολο του έργου στο οποίο ανήκει. Βάσει της ενημέρωσης που έλαβα:

Η ηχογράφηση του εν λόγω μαθήματος από τον χορό του ΕΕΜΘ πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του (ανιδιοτελούς) παμψαλτικού έργου που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον χώρο της Βυζαντινής Μουσικής και της παραδόσεως αυτής με τίτλο «Μαθηματάριον: Ἑρμηνευτικὴ καὶ Μουσικολογικὴ Σπουδή», και το οποίο αφορά στην καθ΄ όλου ηχογράφηση του εντύπου Μαθηματαρίου από περιώνυμους ψάλτες και δόκιμους χορούς ψαλτών. Η σχετική ηχογράφηση του χορού πρόκειται να δημοσιευθεί κατά την επίσημη παρουσίαση του εν λόγω έργου εντός του 2016.
 
Top