Λειτουργικά πλ. α' (κατά τά Ευλογητάρια του Πέτρου Πελοπονηννησίου)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Top