Λειτουργικά βιβλία Οικ. Πατριαρχείου

Αχιλλέας1

Ἀχιλλέας Γαντζός
#1
Γνωρίζετε αν κυκλοφορούν λειτουργικά βιβλία εκδόσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου;

Στο Εγκόλπιον Αναγνώστου και Ψάλτου ο π.Κωνσταντίνος στη σελ.48 μνημονεύει ένα Ιερατικό, ενώ ο π.Δοσίθεος στη Διάταξη της Αγρυπνίας, σελ.79 υπ.141, αναφέρει ότι αναμένεται η εκδοσή του. Τελικά έχει κυκλοφορήσει;

Οποιαδήποτε πληροφορία είναι χρήσιμη
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Γνωρίζετε αν κυκλοφορούν λειτουργικά βιβλία εκδόσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου;
Πρόσφατα ὄχι. Κάποια παλαιά ἴσως ἐκδόθηκαν. Ὅ, τι μπορεῖς νά δεῖς στήν εἰδική ἑνότητα, ὅπου ἔπρεπε νά τοποθετήσεις τήν ἐρώτησή σου.
http://www.analogion.com/forum/forumdisplay.php?f=594

Στο Εγκόλπιον Αναγνώστου και Ψάλτου ο π.Κωνσταντίνος στη σελ.48 μνημονεύει ένα Ιερατικό,
Τό Ἱερατικόν ἐκδόσεως Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκδόθηκε στήν Κων/πολη τό 1895, ὅπως τό ἀναγράφει μέ τήν ἡμερομηνία ὁ π. Κων. Παπαγιάννης στή βιβλιογραφία τοῦ (νέου) Ἱερατικοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας (σελ. 343), πού ἐπιμελήθηκε. Σήμερα προφανῶς δέν ὑπάρχει.

ο π.Δοσίθεος στη Διάταξη της Αγρυπνίας, σελ.79 υπ.141, αναφέρει ότι αναμένεται η εκδοσή του. Τελικά έχει κυκλοφορήσει;
Στήν ὑποσημ. 141 πού βρίσκεται στήν σελ. 81 (ὅπως βλέπω ἐγώ) ἀναφέρει τό "Μικρόν Ἱερατικόν" ἐκδόσεως Ἀποστολικῆς Διακονίας, πού δέν ὑπάρχει σήμερα (πρβλ. ἐδῶ), ἀφοῦ ἔχει κυκλοφορήσει ἄλλο, σύμφωνα μέ τό νέο Ἱερατικό.


 
Top