Λειτουργικά, ήχος δ΄ (άγια), Θεοφάνους Βατοπαιδινού

Top