Λειτουργικά Μ. Βασιλείου από εκδόσεις Πρίγγου & Βουδούρη

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#1
Καλές οι συνθέσεις, αλλά να γνωρίζουμε όλοι ότι τα ΜΟΝΑ "επίσημα" Λειτουργικά της Λειτουργίας του Μεγ. Βασιλείου είναι: το "Άγιος, άγιος", τα δύο "Αμήν" και το "Σε υμνούμεν" πάντοτε σε Ήχ. β', και το "Την γαρ σην μήτραν" σε ήχ. α΄ τετράφωνος. Μόνον αυτά ψαίλνονται στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό και μέχρι σήμερα. Όλα τα άλλα είναι "για τα πανηγύρια". (Και για να είμαι ειληκρινής, το μόνο άλλο "Την γαρ σην" που ψαίλνω εγώ είναι το του β' ήχου του Παλάσση, κι' αυτό επειδή ο Στανίτσας το έλεγε. Ποτέ δεν ψαίλνω σε πλ. δ' ή σε άλλους ήχους.)

Καλή συνέχεια σε όλους!

Απόστολος
 

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#2
τα ΜΟΝΑ "επίσημα" Λειτουργικά της Λειτουργίας του Μεγ. Βασιλείου είναι: το "Άγιος, άγιος", τα δύο "Αμήν" και το "Σε υμνούμεν" πάντοτε σε Ήχ. β', και το "Την γαρ σην μήτραν" σε ήχ. α΄ τετράφωνος.
Επισυνάπτω τα ως άνω αναφερόμενα κείμενα από το Λειτουργικό του Πρίγγου. Έτσι ακριβώς τα ψαίλνανε ο Πρίγγος και ο Στανίτσας.

Απόστολος
 

Attachments

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#3
Καλές οι συνθέσεις, αλλά να γνωρίζουμε όλοι ότι τα ΜΟΝΑ "επίσημα" Λειτουργικά της Λειτουργίας του Μεγ. Βασιλείου είναι: το "Άγιος, άγιος", τα δύο "Αμήν" και το "Σε υμνούμεν" πάντοτε σε Ήχ. β', και το "Την γαρ σην μήτραν" σε ήχ. α΄ τετράφωνος. Μόνον αυτά ψαίλνονται στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό και μέχρι σήμερα. Όλα τα άλλα είναι "για τα πανηγύρια". (Και για να είμαι ειληκρινής, το μόνο άλλο "Την γαρ σην" που ψαίλνω εγώ είναι το του β' ήχου του Παλάσση, κι' αυτό επειδή ο Στανίτσας το έλεγε. Ποτέ δεν ψαίλνω σε πλ. δ' ή σε άλλους ήχους.)

Καλή συνέχεια σε όλους!

Απόστολος
Αντίστοιχα, τα "επίσημα" Λειτουργικά της Λειτουργίας του Ιωάννου Χρυσοστόμου ποια είναι;
Πάντως το "Την γαρ σην μήτραν" σε α' τετράφωνο αποτελεί σύντμηση του μέλους "Επι σοι χαίρει" σε ήχο πλάγιο δ'.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#4
Καλές οι συνθέσεις, αλλά να γνωρίζουμε όλοι ότι τα ΜΟΝΑ "επίσημα" Λειτουργικά της Λειτουργίας του Μεγ. Βασιλείου είναι: το "Άγιος, άγιος", τα δύο "Αμήν" και το "Σε υμνούμεν" πάντοτε σε Ήχ. β', και το "Την γαρ σην μήτραν" σε ήχ. α΄ τετράφωνος. Μόνον αυτά ψαίλνονται στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό και μέχρι σήμερα. Όλα τα άλλα είναι "για τα πανηγύρια". (Και για να είμαι ειληκρινής, το μόνο άλλο "Την γαρ σην" που ψαίλνω εγώ είναι το του β' ήχου του Παλάσση, κι' αυτό επειδή ο Στανίτσας το έλεγε. Ποτέ δεν ψαίλνω σε πλ. δ' ή σε άλλους ήχους.)

Καλή συνέχεια σε όλους!

Απόστολος
Δηλαδὴ αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ψάλλουμε; Εἶναι τῆς πατριαρχικῆς παραδόσεως.
 

Attachments

dimitris

Παλαιό Μέλος
#5
Επισυνάπτω του Α. Βουδούρη.

Υ.Γ.
Μη βάζετε Thanks εδώ αλλά εδώ στους αγαπητούς Ελένη και Μιχάλη για το τεράστιο έργο που πρόσφεραν στον ιεροψαλτικό κόσμο καταναλώνοντας εκατοντάδες ώρες για την δακτυλογράφηση.
Ευχαριστώ.
 

Attachments

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#6
Αντίστοιχα, τα "επίσημα" Λειτουργικά της Λειτουργίας του Ιωάννου Χρυσοστόμου ποια είναι;
Εις τον Πατριαρχικό Ναό, κανονικά, είναι τα Λειτουργικά εις το κλιτόν. Τα του πλ. δ' και του πλ. α' (του Μάρκου Βασιλείου) είναι μεταγενέστερα.

Πάντως το "Την γαρ σην μήτραν" σε α' τετράφωνο αποτελεί σύντμηση του μέλους "Επι σοι χαίρει" σε ήχο πλάγιο δ'.
Μάλλον αναφέρεσαι στο "Επί σοι χαίρει" του Ξένου του Κορώνη (σύντμηση του Μάρκου Βασιλείου), το οποίο βρίσκεται και στην Συλλογή του Πρωγάκη. Δεν ξεύρω εάν οι Πατριαρχικοί το ψαίλνουν αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Θα το μάθω, όμως.

Απόστολος
 

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#7
Δηλαδὴ αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ψάλλουμε; Εἶναι τῆς πατριαρχικῆς παραδόσεως.
Σαν Κάθισμα του πλ. δ' ήχου, ναι. Σαν τροπάριο μετά το "Εξαιρέτως", φυσικά όχι. Πρώτον, δεν γνωρίζω καμία παράδοση που να ψαίλνεται αυτό που ανέβασες στο Πατριαρχείο (και πάλι, εννοώ στο σημείο μετά το "Εξαιρέτως"). Δεύτερον, αφού δεν είναι αρκετά μεγάλο για να καλύψη τον χρόνο που χρειάζεται ο ιερέας για να διαβάσει τις ευχές που έχει.

Απόστολος
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#8
Εις τον Πατριαρχικό Ναό, κανονικά, είναι τα Λειτουργικά εις το κλιτόν. Τα του πλ. δ' και του πλ. α' (του Μάρκου Βασιλείου) είναι μεταγενέστερα.
Μάλλον αναφέρεσαι στο "Επί σοι χαίρει" του Ξένου του Κορώνη (σύντμηση του Μάρκου Βασιλείου), το οποίο βρίσκεται και στην Συλλογή του Πρωγάκη. Δεν ξεύρω εάν οι Πατριαρχικοί το ψαίλνουν αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Θα το μάθω, όμως.
Απόστολος
Αναφέρομαι [και] στο "Την γαρ σην μήτραν" σε α' τετράφωνο το οποίο αποτελεί σύντμηση του "Επι σοι χαίρει" σε πλάγιο δ' του Ξένου Κορώνη.
Αυτό είναι φανερό από τις θέσεις που υπάρχουν στην εν λόγω σύνθεση.
Επειδή από το "Την γαρ σήν μήτραν" επιβάλλεται ο α΄ τετράφωνος τελικά στην σύντμηση αλλάζει ήχο!

Τα ασύντμητα λειτουργικά από τον κ. Ιωάννη Μπουλμπουτζή
[από τον ΜΠΤ 705 Παπαδική Πέτρου Βυζαντίου - Θ. Λειτουργία]:
http://analogion.com/forum/showpost.php?p=30445&postcount=11

Το ασύντμητο "Επι σοί χαίρει" Ξένου Κορώνη σε μήνυμα του κ. Βασίλη Ζάχαρη
[Αποσύρθηκε λόγω πνευματικών δικαιωμάτων (ΔΚ, 7/2/13)]http://analogion.com/forum/showpost.php?p=1360&postcount=2
 
Last edited:

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#9
Σαν Κάθισμα του πλ. δ' ήχου, ναι. Σαν τροπάριο μετά το "Εξαιρέτως", φυσικά όχι. Πρώτον, δεν γνωρίζω καμία παράδοση που να ψαίλνεται αυτό που ανέβασες στο Πατριαρχείο (και πάλι, εννοώ στο σημείο μετά το "Εξαιρέτως"). Δεύτερον, αφού δεν είναι αρκετά μεγάλο για να καλύψη τον χρόνο που χρειάζεται ο ιερέας για να διαβάσει τις ευχές που έχει.

Απόστολος

Δὲν διαφωνῶ.

Ἄν ὄμως ὁ λειτουργὸς τὸ ζητήσει προκειμένου νὰ διαβάσει ἐκφώνως τὶς εὐχές, ΤΟΤΕ μποροῦμε νὰ τὸ ψάλλουμε γιὰ συντομία; Ἀνήκει ἤ δὲν ἀνήκει στὴν πατριαρχικὴ παράδοση;

Ἄλλωστε πρώτιστα εἶναι κάθισμα, ἔτσι γράφτηκε, κὰι πολὺ μεταγενέστερα τοποθετήθηκε στὴν Λειτουργία ὡς «μεγαλυνάριο».

http://analogion.com/forum/showpost.php?p=4755&postcount=15
http://analogion.com/forum/showpost.php?p=28401&postcount=20
 

Χρύσανθος80

Παλαιό Μέλος
#10
Ο ναός που πρόκειται να ψάλλει κάποιος επηρρεάζει κατα την άποψή μου βέβαια και τον τρόπο που θα ψαλλεί καποιο κομμάτι.
Οπώτε εκτος πατριαρχείου καλό θα είναι να μην κρίνουμε ποιά μαθήματα είναι παραδοσιακά και ποιά όχι.
Σαφως στην Πόλη δεν ψέλνουμε οτι θέλουμε.
 
Top