Λατινική λειτουργία στα Ελληνικά

Shota

Παλαιό Μέλος
#1
A. Baumstark. "Liturgia S. Gregorii Magni", eine griechische Uebersetzung der römischen Messe. Oriens Christianus. Τόμος 4, 1904, σελ. 1-27.

Πρόκειται για το άρθρο «Λειτουργία Γρηγορίου του Μεγάλου, η ελληνική μετάφραση της ρωμαϊκής λειτουργίας» (μελετη και ελληνικό κείμενο της λειτουργίας) του περίφημου Anton Baumstark (δυστυχώς λείπουν μερικές σελίδες, το άρθρο είναι από εδώ).
 

Attachments

Top