Λαοδικεία (Συρία) Ψαλτο-κατασκήνωση

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Στὴν παραδιδομένη στὶς φλόγες Συρία, διοργανώθηκαν μαθήματα Ψαλτικῆς στὸ ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα στὴν Λαττάκιε (Λαοδικεία), κατὰ τὴν περίοδο 25-28 Ἰουνίου 2014. 75 παιδιὰ ἀπὸ 9 ἕως 15 ἐτῶν, ἔλαβαν μέρος στὴν "ψαλτο-κατασκήνωση".
Φωτογραφίες ἐδῶ: http://www.mjoa.org/cms/index.php?o...8-19&catid=256:2012-01-23-14-49-46&Itemid=146

 
Top