Λαμπρόπουλος Παναγιώτης, Θεός Λόγος επεφάνη εν σαρκί

#1
Θεός Λόγος επεφάνη εν σαρκί... Ιδιόμελον του Όρθρου των Θεοφανείων

Πρωτοψάλτης Παναγιώτης Λαμπρόπουλος Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Βούλας

Θεὸς Λόγος ἐπεφάνη ἐν σαρκί, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, ἵστατο βαπτισθῆναι ἐν Ἰορδάνῃ, καὶ ἔλεγε πρὸς αὐτὸν ὁ Πρόδρομος· Πῶς ἐκτείνω χεῖρα, καὶ ἅψωμαι κορυφῆς κρατούσης τὰ σύμπαντα; Εἰ καὶ ἐκ Μαρίας ὑπάρχεις βρέφος, ἀλλ' οἶδα σε Θεὸν προαιώνιον, ἐπὶ τῆς γῆς βαδίζεις, ὁ ὑμνούμενος ὑπὸ τῶν Σεραφὶμ καὶ δοῦλος Δεσπότην, βαπτίζειν οὐ μεμάθηκα. Ἀκατάληπτε Κύριε, δόξα σοι.
 

Attachments

Top