Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω (22/2/2009)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Ζωντανές ἠχογραφήσεις ἀπό τίς τελεσθεῖσες στό Ναό μας ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω (21 καί 22/2/2009).
Ἐκ τῶν βιβλίων τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως κ. Ἀθανασίου Καραμάνη.

1) Δόξα... Ἦχος πλ. δ'. Ὅταν τίθωνται θρόνοι. 07'05''.

2) Ἰδιόμελον Αἴνων. Ἦχος πλ. β'. Ὢ ποία ὥρα τότε. 04'40''.

3) Δόξα... Ἦχος α'. Προκαθάρωμεν ἑαυτούς. 06'22''.


 

Attachments

Top