Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Εἰς δὲ τὸ τρισάγιον Δόξα, τὸ μέγα. Ἀγαλλιᾶσθε τὸ μικρὸν καὶ ὅτε συμφθάσει ἡ ἁγία κοινωνία, τὸ διπλοῦν Ἀγαλλιᾶσθε καὶ τὸ Πληρωθήτω»

(χφφ. πραξαπόστολοι Φλωρεντίας S. Marco 704 ια' αἰ. φ. 6r, ἁγ. Παντελεήμονος Ἄθω 86 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 14v).
 
Last edited:
Μπορείτε σας παρακαλώ να εξηγήσετε τι σημαίνει Δόξα, τὸ μέγα; Επίσης τι σημαίνει μικρὸν και διπλοῦν Ἀγαλλιᾶσθε;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἴσως ἐννοεῖ τὸ μέγα τρισάγιον (ᾀσματικὸ) καὶ τὸ διπλάσιο σὲ ἔκταση κοινωνικό.

Κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς «τὸ Πληρωθήτω μεμελισμένον ὅλον. Λιτὸν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ Κυριακῇ οὐδ' ὅλως λέγεται»

(χφφ. πραξαπόστολοι Moskva Gosudarstvennaja Biblioteka gr. 23 ιβ' αἰ. φ. 134v, Messina gr. 93 ιβ' αἰ. φ. 215r, ἁγ. Παντελεήμονος Ἄθω 86 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 15v, Σινὰ 286 ιβ' αἰ. φ. 210r)

ἐν ὄψει τῆς συστολῆς τῆς μεγάλης τεσσαρακοστῆς.
 
Last edited:
Top