Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως 09-09-2012

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Καὶ ἐπιτεταγμένη σύνθεσις συνήθους διατάξεως ἀντιφώνων Κυριακῆς ἐδῶ.
* * *
Περὶ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης, βίντεο ἐδῶ.
 
Last edited:
Top