Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως 19-12-2010

nektar

νεοαρχάριος
Ἀναρτᾶται ἔγγραφον (doc & pdf) περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς.
Τυπικὸν ἐδῶ.
Συνοπτικὰ ἁγιολογικὰ τῆς ἡμέρας, ἐδῶ.
Συναξάριον εἰς τὴν κοινόλεκτον, ἐδῶ καὶ ἐδῶ.
Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βονιφατίου, ἐδῶ.
 

Attachments

  • 2010-12-19_kyriakh_pro_xrist.doc
    304 KB · Views: 105
  • 2010-12-19_kyriakh_pro_xrist.pdf
    232.1 KB · Views: 163
Top