Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν 30-12-2012

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ, ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Νέον Ἡμερολόγιον 2013 (Ἑορτολόγιον, Νηστεῖες, ἐπεξεργάσιμος μορφή) doc & pdf.
Ἡμερολόγιον 2013 (Ἑορτολόγιον, Κυριακοδρόμιον, Ἀπόδειπνον, Χαιρετισμοί) ἐδῶ.
* * *
Εἰς τὸν Ἰαμβικὸν Κανόνα Χριστουγέννων (Ἰω. Δαμασκηνοῦ) ἑρμηνεία, ἔμμετρος ἀπόδοσις.
Ἀφιέρωμα διὰ κειμένων τῇ μητροπόλει τῶν πανηγύρεων ἐδῶ. Ἠχητικὸν (κοντάκιον) ἐδῶ.
* * *
Εὐχὴ ἑόρτιος: «Τὰ ἐν Χριστουγέννοις σκιαθίτικα κάλαντα τῶν παίδων» ἐδῶ,
διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα, θεολόγου, ἁγιογράφου, πρωτοψάλτου Σκιάθου.
 
Last edited:
Top