Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν 27-12-2015

nektar

νεοαρχάριος
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
24 Δεκεμβρίου 2015. Παραμονὴ Χριστουγέννων (ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῶν)
Ἀκολουθία Ὄρθρου, Μ. Ὡρῶν, Ἑσπερινοῦ, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
25 Δεκεμβρίου 2015. Ἡ Γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς διὰ τὸ Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως)
Ἀκολουθία Παννυχίδος, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας, doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
26 Δεκεμβρίου 2015. Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς καὶ Δευτέρας)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
31 Δεκεμβρίου 2015. Ἀπόδοσις τῶν Χριστουγέννων (ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῶν)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας, doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Ἀφιέρωμα διὰ κειμένων τῇ μητροπόλει τῶν πανηγύρεων ἐδῶ. Κοντάκιον ἐδῶ.
 
Last edited:
Back
Top