Κυριακὴ Κ´ (Ε´ Λουκᾶ) 30-10-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Καὶ ἀφιέρωμα εἰς τὸν Ἅγιον Μεγαλομάρτυρα Δημήτριον τὸν Μυροβλύτην.
* * *
Καθὼς καὶ σύνδεσμοι πρὸς ὁρισμένα βίντεο- 3δ ἀναπαραστάσεις μνημείων:
Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Εἰρήνης, Κωνσταντινούπολις
Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας: 3δ ἐξωτερικά
Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας: 3δ ἐσωτερικά
Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας: Ἅγιον Βῆμα
Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας: Βαπτιστήριον
Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας: Σκευοφυλάκιον
Κωνσταντίνειος Βασιλικὴ Ἁγίου Πέτρου, Ῥώμη
Μαυσωλεῖον Γάλλας Πλακιδίας, Ραβέννα
* * *
Κατάλογος ἱστοχώρων μὲ φυλλάδες ἁγίων ἐδῶ.
 

Attachments

Last edited:
Top