Κυριακὴ ΚΕ´ (Ι´ Λουκᾶ) 04-12-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἀκολουθίαι Ἁγίων Βαρβάρας, Ἰω. Δαμασκηνοῦ & Σεραφεὶμ Φαναρίου ἐδῶ.
Καὶ Κάλαντα παρὰ Γ. Δεμελῆ, Λαμπαδαρίου Ἁγ. Δημητρίου Ἀμπελοκήπων.
 

Attachments

Top