Κυριακὴ ΚΕ´ (ΙΓ´ Λουκᾶ) 25-11-2012

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Ἡμερολόγιον 2013 (Ἑορτολόγιον, Κυριακοδρόμιον, Ἀπόδειπνον, Χαιρετισμοί) ἐδῶ.
Ἐνδιαφέρουσα ταινία τεκμηριώσεως ἐδῶ. Ἰδιαίτερον ἀνάγνωσμα καὶ βίντεο ἐδῶ.
* * *
Ὑμνολογικὰ ἕτερα Ἁγίας Αἰκατερίνης ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ & ἐδῶ. Ἁγίου Μερκουρίου ἐδῶ.

Διόρθωσις: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Ποτήριον σωτηρίου»!
 
Last edited:
Top