Κυριακὴ ΚΒ´ (Η´ Λουκᾶ) 13-11-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Διάφορα ἔργα τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐδῶ.
* * *
Εὐχαριστία θερμὴ στὰ μέλη τοῦ Ψαλτολογίου γιὰ τὶς εὐχὲς ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις, γραπτῶς, ἢ διὰ ζώσης.
Εὐχαριστία γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη στὴν ἀνάρτησι τῆς φυλλάδας· ἡ ἀνάδρασι ὄντως λειτουργεῖ ἐνθαρρυντικῶς.
 

Attachments

Last edited:
Top