Κυριακὴ ΚΑ´ (Ζ´ Λουκᾶ) 06-11-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Βίντεο: Τὸ Νησί, Ὁ Τσάρος, Ἡ κατάρρευση τῆς αὐτοκρατορίας.
Ἐπεξηγηματικὰ γιὰ τὰ ἄνωθι: α) ἐδῶ, β) ἐδῶ, γ) ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.
 

Attachments

Last edited:
Top