Κυριακὴ Ι´ Ματθαίου 21-08-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
συνεχίζεται ἡ ἀνάρτησις τῶν φύλλων τροπαρίων, ψαλλομένων εἰς ἐνορίας.
ἀποστείλατε π.μ. διὰ ποίους ἁγίους νὰ συντάξωμε τὸ ἀντίστοιχον φύλλον.
συνημμένως τὸ σχετικὸν φύλλον διὰ τὸν Ἅγιον Ἀνδρέα τῆς πόλεως Αἰγίου.
* * *
ἔτη πολλὰ κι εὐλογημένα σ᾿ ὁσους ἑορτάζουν ὀνομαστήρια τῆς Παναγιᾶς μας!
 

Attachments

Top