Κυριακὴ ΙϚ´ (Β´ Λουκᾶ) 02-10-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Ἐκ συναξαρίου τοῦ Γένους, ἀνάγνωσμα ἡρωϊκόν, πάνυ συγκινητικόν, ἐδῶ.
* * *
Περὶ τοῦ τρίτου διεθνοῦς συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ἐδῶ.
* * *
Ἀφιεροῦται ἡ ἀνάρτησις εἰς μνήμην τοῦ παπα-Κυπριανοῦ Θωμαΐδου, ἐδῶ.
 

Attachments

Last edited:
Top