Κυριακὴ ΙϚ´ (Α´ Λουκᾶ) 28-09-2014

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Ἀκολουθία Ἀββᾶ Ἰσαὰκ Σύρου καὶ περὶ τῆς ἐκδόσεως «Ἀσκητικοὶ Λόγοι» ἐδῶ.
 
Last edited:
Top