Κυριακὴ ΙΗ´ (Δ´ Λουκᾶ) 16-10-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Καὶ ἀνάγνωσμα κατάλληλον διὰ τὴν ἐποχὴν ὅτε φθίνουσιν αἱ όπῶραι.
 

Attachments

Top