Κυριακὴ ΙΗ´ (Δ´ Λουκᾶ) 12-10-2014

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Συνημμένως πρόγραμμα πανηγύρεως 2014 Ἱ.Μ. Ὁσ. Συμεὼν Νέου Θεολόγου ἐν Καλάμῳ Ἀττικῆς.
Ἐπίσης, σημαντικὴ ἐπιστολὴ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀχτύρκα ἀνατολικῆς Οὐκρανίας.
* * *
Καὶ ἐπιτεταγμένη σύνθεσις συνήθους διατάξεως ἀντιφώνων Κυριακῆς ἐδῶ.
Καὶ διατύπωσις ἀέναος διὰ τὴν πλήρη ψαλμώδησιν τῶν κανόνων ἐν τῷ ὄρθρῳ.
 
Top