Κυριακὴ ΙΔ´ (Α´ Λουκᾶ) 25-09-2016

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Τε 21-09-2016. Ἀπόδοσις Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ
(φυλλάδα ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς & ἀποστολοευαγγελίου τῆς ἡμέρας)
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
ἕτερα ἄρθρα περὶ τοῦ τιμίου Σταυροῦ: [Α] [Β] [Γ] [Δ] [Ε].
*
Συνημμένως Ἀνακοίνωσις Ἐνάρξεως Μαθημάτων
Σχολῆς Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (http://www.sholi.gr/)
 

Attachments

Last edited:
Top