Κυριακὴ ΙΑ´ Λουκᾶ 12-12-2010 (Προπατόρων καὶ Ἁγ. Σπυρίδωνος)

nektar

νεοαρχάριος
Ἀναρτᾶται ἔγγραφον (doc & pdf) περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, τυπικὸν ἐδῶ.

Συνοπτικὰ ἁγιολογικὰ τῆς ἡμέρας, ἐδῶ.
Ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο γιὰ τὸν ἐξ Αἰγίου ἀείμνηστο Σπυρίδωνα Περιστέρη, ἐδῶ.
Ἐγυκλοπαιδικὸ λῆμμα γιὰ τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα, ἐδῶ.
Βίος ἔμμετρος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, ἐδῶ.
Πληθὺς σχετικῶν μὲ τὸν Ἅγιον Σπυρίδωνα (Βίος, Ἀκολουθία, Ἐγκωμιαστικὸς Λόγος, Ἱστορικὰ μετακομιδῆς, θαύματα, Λιτανεία Λειψάνου) βιβλία στὴν Ἀνέμη· ἀναζητήσατε μὲ τὰ λήμματα: Αγίου ΣπυρίδωνοςΑκολουθία ΣπυρίδωνοςΣπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος άγιος.
Εἰς μνήμην τοῦ καλοῦ θείου μου Σπυρίδωνος Παρίση, (3/3/1927-25/6/1999, Πέρθη Δ. Αὐστραλίας).

Συνοπτικὰ περὶ τῶν Ἁγίων τῆς Ἀλάσκας, ἐδῶ.

* * *
Σημειοῦται ὅτι ἐνίοτε ἐνσωματοῦνται διορθώσεις ἕως καὶ τοῦ Σαββάτου.
Ἡ προτεινομένη σύνθεσις δὲν ἀποτελεῖ ἐπ᾿ οὐδενὶ ἐπιβαλλόμενο δόγμα.
Πᾶσα ἐμπεριστατωμένη παρατήρησις δεκτή, κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα.
 

Attachments

  • 2010-12-12_kyriakh_ia_loyka.doc
    246 KB · Views: 26
  • 2010-12-12_kyriakh_ia_loyka.pdf
    208 KB · Views: 31
Last edited:
Top