Κυριακὴ Θ´ Ματθαίου 21-08-2016

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Αὐγούστου 23. Ἀπόδοσις κοιμήσεως Θεοτόκου (ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

*
Ἀλ. Παπαδιαμάντης - Ὁ ῥεμβασμὸς τοῦ δεκαπενταυγούστου ἐδῶ.
*
15Αὐγουστιάτικα βοηθήματα δι᾿ ἐποχιακοὺς διαβαστὰς & παρακλήσεις ἐδῶ.
*
ψηφιακὸ ὑλικὸ ἀπὸ Ρουμανία (ἔγγραφα, μουσικά, ἦχοι, εἰκόνες, βίντεο), ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Ἑορτὴ Κοιμήσεως ἐν Γεθσημανῇ (2013): παράκλησις, κάθοδος εἰκόνος, Ἐγκώμια, Λειτουργία.
 
Last edited:
Top