Κυριακὴ Θ´ Ματθαίου 14-08-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
ὑπενθύμισις: βοηθήματα δι' ἐποχιακοὺς διαβαστὰς καὶ παρακλήσεις, ἐδῶ.
* * *
Σημ. ἐγκαινιάζεται δὲ καὶ ἡ καθ᾿ ἑβδομάδα ἀνάρτησις σελίδος τροπαρίων,
ψαλλομένων εἰς διαφόρους ἐνορίας. Ὅστις ἐπιθυμεῖ, ἂς ἀποστείλῃ π.μ.
διὰ ποίους ἁγίους νὰ συντάξωμε τὸ ἀντίστοιχον φύλλον τροπαρίων.
* * *
Προαναγγέλλεται καὶ ἡ ὁσονούπω ἔκδοσις «ἐκλογῆς» πρὸς κοινὴν χρῆσιν.
 

Attachments

Top