Κυριακὴ Η´ Λουκᾶ 14-11-2010

nektar

νεοαρχάριος

Ἀναρτᾶται ἔγγραφον (doc & pdf) περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς.
* * *

Συνοπτικὰ ἁγιολογικὰ τῆς ἡμέρας, ἐδῶ.
* * *

Βίος τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου Φιλίππου τοῦ ἐκ τῶν ΙΒ´ ἐδῶ, ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου στὴν Γραμματικοῦ Αἰτωλίας.
* * *

Βίος τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ, ἐδῶ. Ἔργα του, ἐδῶ.
* * *

Βίος τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, ἐδῶ.
 

Attachments

  • 2010-11-14_kyriakh_h_loyka.pdf
    208.2 KB · Views: 119
  • 2010-11-14_kyriakh_h_loyka.doc
    223 KB · Views: 56
Last edited:
Top