Κυριακὴ Ζ´ Λουκᾶ 07-11-2010

nektar

νεοαρχάριος
Ἀναρτᾶται ἔγγραφον (doc & pdf) περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς. Ψάλλονται οἱ συνήθεις Καταβασίες «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», διότι οἱ ἀλλαγὲς λόγῳ τῶν Εἱσοδίων ψάλλονται μεταξὺ 8 καὶ 20 Νοεμβρίου. Σχετικὸ τυπικὸ ὑπὸ Διονυσίου Ἀνατολικιώτου, ἐδῶ.
* * *
Συνοπτικὰ ἁγιολογικὰ τῆς ἡμέρας, ἐδῶ.
* * *
Σελὶς μὲ σχετικὸν κήρυγμα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, ἐδῶ.
 

Attachments

  • 2010-11-07_kyriakh_z_loyka.doc
    255 KB · Views: 68
  • 2010-11-07_kyriakh_z_loyka.pdf
    207.4 KB · Views: 107
Last edited:
Top