Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν 30-03-2014

nektar

νεοαρχάριος
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἐπίκαιρον δὲ ἀφιέρωμα: Ὅσιος Ἰωάννης Σιναΐτης, Οὐρανοδρόμος Κλίμαξ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας Α, Β, Γ, Δ & Ε.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
*
Ἐπιστημονικόν (NASA), Ἱστορικόν (1922), Ἠχογραφήσεις (Muzica Bizantina).
 

Attachments

  • 2014-03-30_kyriakh_d_nhsteiwn.doc
    242.5 KB · Views: 118
  • 2014-03-30_kyriakh_d_nhsteiwn.pdf
    196.6 KB · Views: 130
Last edited:
Back
Top