Κυριακὴ Γ´ Ματθαίου 21-06-2015

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Κείμενα σχετικὰ μὲ εἰκόνες ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ & ἐδῶ.
Κατάλογος Νεομαρτύρων ἐδῶ. Σύγχρονοι Ἅγιοι ἐδῶ.
Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς ΚΠόλεως μαρτυρησάντων ἐδῶ.

Σημ. Εἰς τὸ τμῆμα τῆς φυλλάδος «Συναξάριον» (ἐδῶ, μόνον τὸ Μηνολόγιον = συνοπτικὴ ἀναφορὰ εἰς τοὺς ἑορταζομένους Ἁγίους), συμπεριλαμβάνονται Ἅγιοι ἐκ Ρωσίας, καθὼς καὶ αἱ κατὰ τόπους Συνάξεις Ἁγίων. Ἀναγιγνώσκεται ὡς δόξῃ τῷ προεστῶτι. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων, μὴ θεσπισθεῖσα ἐπισήμως διὰ τὴν Κυριακὴν Γ´ Ματθαίου, ἀλλὰ κατ᾿ ἔθος τελουμένη.
* * *
Ἀνακοινοῦται καὶ ἡ κυκλοφορία τῆς ἐφαρμογῆς «Λειτουργικὰ Κείμενα» γιὰ λειτουργικὸ Android ἐδῶ.
* * *
τὴν εὐλογίαν ἂς ἔχομεν τοῦ ἁγίου ἱερέως παπα-Κώστα τοῦ πνευματικοῦ, ἄρτι κοιμηθέντος ἐν Κυρίῳ († 19/6, 22:30).
 

Attachments

Last edited:
Top