Κυριακὴ Β´ Ματθαίου 14-06-2015

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Προφήτου Ἐλισσαίου ἐδῶ καὶ ἐδῶ.
Μητροπολίτου Προικοννήσου Ἰωσήφ, Σύναξις Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἐδῶ.
*
Παρατίθενται καὶ σύνδεσμοι πρὸς μελέτην τῶν εἰδικῶν φυλλάδων τῆς ἡμέρας:
14 Ἰουνίου. Ἀκολουθία πανηγυρικὴ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Ἐλισσαίου ἐδῶ.
Μουσικὰ τῆς ὡς ἄνω ἀκολουθίας προφήτου Ἐλισσαίου, προσόμοια καὶ ἰδιόμελα.
Β´ Ματθαίου. Ἀκολουθία πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων Ἁγίων ἐδῶ.
Β´ Ματθαίου. Ἀκολουθία πάντων τῶν ἐν Παλαιστίνῃ διαλαμψάντων Ἁγίων ἐδῶ.
Β´ Ματθαίου. Ἀκολουθία πάντων τῶν ἐν Λέσβῳ διαλαμψάντων Ἁγίων ἐδῶ.
* * *
καὶ ἕτερά τινα·
Οἱ τουρίστες ἔρχονται. Τί θὰ τοὺς προσφέρουμε; ἄρθρο ἐδῶ.
La légende des sciences Τὸ θαῦμα τῶν Ἑλλήνων, βίντεο ἐδῶ.
30 ὄμορφες γωνιὲς τῆς Ἑλλάδας, φωτογραφίες ἐδῶ.
66 ἐκπληκτικὲς φωτογραφίες καὶ συνθέσεις, ἐδῶ.
24 φωτογραφίες φυτῶν μὲ ἐντυπωσιακὴ συμμετρία, ἐδῶ.
 
Last edited:
Top