Κυριακὴ Α´ Νηστειῶν 20-03-2016

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας Α, Β, Γ, Δ & Ε.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Κείμενα διάφορα περὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ, Ζ, Η & Θ.
Ἱεροὶ Κανόνες τῶν Συνόδων ἐδῶ. Συνοδικὸν τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐδῶ.
πρωτ. Ἀλέξανδρος Σμέμαν - Μεγάλη Σαρακοστή, Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα, ἐδῶ.
*
Παρασκευὴ Α´ Νηστειῶν, Α´ Χαιρετισμοὶ Θεοτόκου (διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν 24/3)
Ἀκολουθία μικροῦ ἀποδείπνου, α´ στάσις χαιρετισμῶν doc & pdf.
*
Σάββατον Α´ Νηστειῶν (διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν καθισμάτων ὄρθρου & συναξαρίου)
Ἀκολουθία ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
*
Κατανυκτικοὶ Ἑσπερινοὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2016
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ doc & pdf καὶ τῶν ἐφετινῶν ψαλλομένων στιχηρῶν προσομοίων doc & pdf.
*
Ὀπτοκίνημα «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ» (Greek Skies time-lapse video) ἐδῶ.
*
Ἀπόδειπνον κατανυκτικότατον εἰς ἱερὰν μονὴν μεγάλης Παναγίας Σάμου ἐδῶ.
*
Ψηφιοκοιτίδα Ἱ.Μ.Κ.&Αἰ. ἐδῶ.
*
Αγιορείτικη Μνήμη (βιβλιοθήκη) ἐδῶ.
*
Εἰκόνες «κυρὰ-Σαρακοστὴ» doc & pdf.
*
Συνημμένως καὶ μία ἐνδιαφέρουσα ἀνακοίνωσις: «Μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας».
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Top