Κυριακη "Τυρινης" 1-03-2009

nkioster

Πατήρ Νεκτάριος Κιοστεράκης
#1
Για αυριο προτεινω τα εξης:
Απο "Θεος Κυριος...." Αναστασηματαριο Ιωαννου
Καταβασιες Αργες Ειρμολογιο Ιωαννου
Ν' Ψαρμος Γ. Ραιδεστηνου (Συλλογη Πρωγακη)
Αινοι Αναστασηματαριο Ιωαννου
Ιδιομελα Τριωδιου και Δοξαστικο Θρ. Στανιτσα
Δοξολογια Αργη ηχος Δ'(λεγετος) Π. Λαμπαδαριου
Τρισαγιον-Δυναμις Γ. Κρητος
Χερουβικο ηχος Αγια Αθ. Καραμανη
Λειτουργικα ηχος Δ' (λεγετος) Χρ. Θεοδοσοπουλου
Κοινωνικο ηχος Αγια Βασ. Νικολαιδη

Υ.Γ. ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#2
Εμείς (πρώτα ο Θεός, διότι με τριγυρίζει και μία φαρυγγίτιδα) θα πούμε:
Αναστάσιμα - Καταβασίες Ιωάννου με αναδρομές στο Αναστασιματάριο του Πέτρου.
Ν΄ Ψαλμός, Δόξα και νυν, Ιδιόμελα και Δόξα των Αίνων Πέτρου Λαμπαδ.
Τρισάγιον του Αποστόλου του ιδίου και δύναμις (εάν πούμε) το σύνηθες.
Χερουβικό - Κοινωνικό Πέτρου.
Λειτουργικά - Άξιον εστίν Θ. Στανίτσα.

Καλή συνέχεια και δύναμη σε όλους.

Υ.Γ. 1. Για όποιον ενδιαφέρεται, υπενθυμίζω ότι υπάρχουν τα ψαλλόμενα του Μεγάλου Αποδείπνου για την εβδομάδα που μας έρχεται εδώ.
Υ.Γ. 2. Με πιέζουν (καλοπροαίρετα πάντα) και οι ιερείς να ηχογραφήσω με τέτοιο λαιμό αύριο... Να εύχεστε ιδιαιτέρως οι ιερείς και ιεροδιάκονοι του Forum.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Χρῆστο περαστικά καί καλή δύναμη. Πάντα περιμένουμε ἠχογραφήσεις ἀπό σένα.

Ἐγώ συγκινήθηκα πού ὁ Εὐθύμης μαζί μέ τόν κ. Χασανίδη καί τόν Χριστάκι τέλεσαν ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ.
Εἶναι νέος ἅγιος τῶν Ἀθηνῶν πού ὁ τάφος του καί τό σεπτό λείψανό του βρίσκονται στό Ναό πού ὑπηρέτησε (Ἅγιος Ἰωάννης ὁδ. Βουλιαγμένης). Ἡ φήμη του ὅμως ἔχει διασχίσει τήν οἰκουμενική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τιμᾶται παντοῦ.
Ἀπό αὐτόν τόν Ναό μπορεῖτε νά ἔχετε τήν ἀκολουθία του καί τήν παράκλησή του. Ἡ μνήμη του θά τιμηθεῖ αὔριο στόν συγκεκριμένο Ναό καί σέ ἄλλους Ναούς τῶν Ἀθηνῶν, τῆς Νάξου (ἰδιαιτέρα του πατρίς) καί ἀλλοῦ, ἐπειδή ἡ ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του συμπίπτει μέ τήν Καθαρά Δευτέρα.
Γιά μᾶς τούς ὑπόλοιπους πού δέν θά ἀλλάξουμε τήν ὡρισμένη τυπική διάταξη, μποροῦμε μόνον τό ἀπολυτίκιον (ἄν θέλουμε) νά ψάλλουμε στήν Θ. Λειτουργία. Ὑπάρχει στήν ἀκολουθία πού ὑπέδειξα, ἀλλά γιά εὐκολία (ἐπειδή εἶναι σκαναρισμένη) τό παραθέτω:

῏Ηχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τὰς τοῦ πλάνου παγίδας ἐκφυγών, ἱερώτατε,*
ἀπλανῶς ἐπορεύθης διὰ βίου, πατήρ ἡμῶν,*
Νικόλαε ἀοίδιμε Πλανᾶ,*
οὐράνια χαρίσματα λαβών,*
ἀργυπνίαις καί νηστείαις, ἱερουργῶν*
ὁσίως τῷ Κυρίῳ σου.*
῞Ονπερ καθικετεύων ἐκτενῶς,*
Νάξιον ἱεράτευμα,*
πρέσβευε δωρηθῆναι καὶ ἡμῖν* τὸ θεῖον ἔλεος.​

Ἐπίσης νά προσέξουμε αὔριο τό Προκείμενο τοῦ Ἀποστόλου καί τό Ἀλληλουιάριο τοῦ Εὐαγγελίου. Προβλέπονται τά ἐν τῷ Τριῳδίῳ καί οὐχί τά ἐν τῷ Ἀποστόλῳ.
Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ'.

Εὔξασθε, καὶ ἀπόδοτε, Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.

Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος δ'.

Στίχ. Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, ῞Υψιστε.
Στίχ. Τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ πρωΐ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα.​ 

Firfiris

Κωστόπουλος Ευθύμιος
#4
Ευχαριστούμε πάτερ Μάξιμε.

Σήμερα ψάλαμε τα εξής...

Δόξα, Της μετανοιας (β΄) Φωκαέως
Ελεησον με ο Θεος, Τα πληθη (β΄) Φωκαέως
Ιδιόμελα Αίνων Φιλανθίδου
Δόξα Αίνων (πλ β΄) Φιλανθίδου
Χερουβικό (δ΄) Κωνσταντίνου πρ
Άξιον Εστίν (λΓτος) Φωκαέως
Αινείτε (δ΄) Πέτρου πρωτοψάλτου Βυζαντίου.

Καλή Μ΄η σε όλους (η Σαρακοστή σε παλαιά μουσικά χειρόγραφα...)
 

Νίκος Κ.

Παλαιό Μέλος
#5
Της μετανοίας κτλ από το Τριώδιο του Αστερίου Δεβρελή
Καταβασίες σύντομες Ιωάννου του Πρωτοψάλτου
Αίνοι- Πάσα Πνοή και Αναστάσιμα ιδιόμελα Πέτρου Λαμπαδαρίου διορθωθέντα και τονισθέντα παρά Ιωάννου του Πρωτοψάλτου και ιδιόμελα Τριωδίου Δεβρελή
Δοξαστικό Δεβρελή
Δοξολογία σε λέγετο Μανουήλ Πρωτοψάλτου
Τρισάγιο και Δύναμις το σύντομο
Χερουβικό Βασιλείου Νικολαίδη σε <<Άγια>>
Λειτουργικά Αθανασίου Βουρλή σε <<Άγια>>
 

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#6
Καταβασίες, Τα πλήθη, Αίνοι Οκτωήχου (πλην ε' στιχηρού), Χερουβικόν πλ. δ΄, λειτουργικά πλ.δ΄ και άξιον εστι δ΄ ήχου, στην κοινωνία του λαού "Που πορευθώ", ως και άλλοι ύμνοι όρθρου: Ι. Σακελλαρίδη

Ε΄ στιχηρόν αίνων Οκτωήχου: Αναστασιματάριον Ιωάννου

Ν΄ ψαλμός σε ήχο πλ. δ΄και δοξολογία ήχου πλ. β΄ από Μουσικό Πανδέκτη Ζωής τ. 2

Της μετανοίας, στιχηρά & δοξαστικόν αίνων Τριωδίου: π. Κων. Παπαγιάννη

Μετά την απόλυση της Θ. Λειτουργίας ετελέσθη ο κατανυκτικός εσπερινός.

Κύριε εκέκραξα ειρμολογικόν: Αναστασιματάριον Ιωάννου

Τα λοιπά πάντα από Μουσικόν Τριώδιον π. Κων. Παπαγιάννη (Μέγα Προκείμενον & Ιδιόμελον "Έλαμψεν η χάρις σου" συντμηθέντα υπό π. Κων. Παπαγιάννη).

Καλή Σαρακοστή (και όπως λέμε και εμείς οι Βλαχόφωνοι ποστ μπουν~καλή νηστεία)!
 

ixadin

Ηχάδιν
#7
Μετά την απόλυση της Θ. Λειτουργίας ετελέσθη ο κατανυκτικός εσπερινός.
Πώ-πω βρε αδελφέ εσεις είστε τσακάλια:)

Στα καθ΄ ημάς σήμερα έκανα τα δεξιά.

Όλοι οι κανόνες πλην θ΄ ωδής.
Πεντηκοστάρια όρθρου Α. Κυριαζίδη
Αίνοι Αναστασιματάριο Ιωάννου
Ιδιόμελα Τριωδίου, από μνήμης γιατί στη χορωδία του Δασκάλου μου λέγαμε ένα του κ. Χατζηνικολάου
Δοξαστικό από Κυψέλη
Τυπικά & Μακαρισμοί
Χερουβικός Στανίτσα
Λειτουργικά Νικολαΐδη
Συμπλήρωσα το κοινωνικό του Πέτρου που είπε ο αριστερός με τα Αλληλούια του Πέτρου Μπερεκέτου

Και όταν έφυγε στο αντίδωρο είπα μόνος μου τον πρώτο στίχο από το αντίφωνο του πολυελαίου "Επί τον ποταμόν" από τον Γρηγόριο Γλυκύ δομέστικο και μετά τον υπόλοιπο του Χουρμουζίου
 

koudounellis

Ευστράτιος Κουδουνέλλης
#8
Ορθρος από Ιωάννη
αν και είχα κατα νου από Σύρκα.
http://www.mediafire.com/download.php?jozi2yimydh
Ιδιόμελα ν΄ψαλμού Νικολάου Σμύρνης
Το στάδιο των αρετών από Στανίτσα
Δόξα από Θεοδοσόπουλο

Δύναμις από Βαλλάση
Χερουβικό απο φωκαέα.
Λειτουργικά από Χαραλαμπους Παπανικολάου σε λέγετο.

Στο τέλος επί των ποταμών Χουρμουζίου.


Στον κατανυκτικό εσπερινό από φυλάδα που ετοίμασα έψαλε η χορωδία μας
(στο μη αποστρέψης μας έκλεισαν το φως κάνοντας μας τεστ αν ξέρουμε το προκείμενο του Στανίτσα που λέγαμε απέξω )
( ασυνενοησίας το ανάγνωσμα)
Ιδιόμελο φέτος είπαμε του Φιλανθίδη και σύντομο του Βιολάκη
Τα απολυτίκια και το πάντων προστατεύεις από Στανίτσα.
 
Last edited:

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#9
Πώ-πω βρε αδελφέ εσεις είστε τσακάλια:)
Ήταν ο κατανυκτικός εσπερινός με το περισσότερο εκκλησίασμα που έχω ψάλλει ποτέ.

Η τέλεση του α΄ κατανυκτικού εσπερινού μετά την Θ. Λειτουργία εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και πιστεύω είναι μια καλή ποιμαντική λύση, ειδικά εάν ο ψάλτης χρειάζεται 2 λεωφορεία για να μεταβεί στο ναό... :D
 
#10
Στον κατανυκτικό εσπερινό από φυλάδα που ετοίμασα έψαλε η χορωδία μας
(στο μη αποστρέψης μας έκλεισαν το φως κάνοντας μας τεστ αν ξέρουμε το προκείμενο του Στανίτσα που λέγαμε απέξω )
( ασυνενοησίας το ανάγνωσμα)
Ιδιόμελο φέτος είπαμε του Φιλανθίδη και σύντομο του Βιολάκη
Τα απολυτίκια και το πάντων προστατεύεις από Στανίτσα.
Η χορωδία σας κ. Κουδουνέλλη ήταν πραγματικά πολύ καλή.
Η συμμετοχή το ψάλσιμο και η προσήλωση των χορωδών τόσο στο κείμενο ,όσο και σε σας υποδειγματική, αφού ακόμα και με το περιστατικό με το φως δεν χάσατε. 22-23 άτομα. Καλή δύναμη σε σας και στους χορωδούς σας.
 

koudounellis

Ευστράτιος Κουδουνέλλης
#11
Η χορωδία σας κ. Κουδουνέλλη ήταν πραγματικά πολύ καλή.
Η συμμετοχή το ψάλσιμο και η προσήλωση των χορωδών τόσο στο κείμενο ,όσο και σε σας υποδειγματική, αφού ακόμα και με το περιστατικό με το φως δεν χάσατε. 22-23 άτομα. Καλή δύναμη σε σας και στους χορωδούς σας.
Σας ευχαριστώ κ. Ρούσσο. Είναι η 4η χρονιά που το προσπαθώ.
Παρόλο που είναι μονοκκλησιά δεν ερχόταν κανείς από τους άλλους ψάλτες οπότε και έλαβα τα μέτρα μου και έφερα μαθητές και ψάλτες από παντού.
(Αγρίνιο,Λαμία,Κίρρα,Αθήνα,Ιτέα,Δεσφίνα, Αμφισσα, Ελαιώνα.)
Εχθές πάντως μου είπε ένας ιερέας του ναού ξεχάσαμε να πούμε ευχαριστώ στη χορωδία. Αυτό του είπα θα μας το πείτε μετά από 30 χρόνια για τώρα είναι νωρίς να γίνει ανάμνηση και μετά.
Καλή σαρακοστή σε όλους.
 
Top