Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 1983

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 1983 ο Γεώργιος Δάφας, ο οποίος λόγω ηλικίας είχε σταματήσει να ψάλλει, επισκέφθηκε την ενορία μου, τον Ι. Ν. Αγ. Φανουρίου & Τ. Προδρόμου Θεσσαλονίκης, κάτι που έκανε άλλωστε και άλλες φορές. Από την ηχογράφηση της ακολουθίας αυτής ανεβάζω τα μέλη που έψαλλε, μεταξύ των οποίων και το σημερινό Απολυτίκιο. Δυστυχώς, το μαγνητόφωνο κατέγραψε και τις κουβέντες των ιερέων κατά τους Αίνους...
 

Attachments

Top