Κυριακή 11.11.2012 - Ήχος πλ. β'.

#1
Ζωντανή ηχογράφηση από τον Ι.Ν.Αγ.Φανουρίου Ιλίου Αθηνών την Κυριακή 11.11.2012.Ψάλλει η χορωδία του ναού.Διευθύνει ο Πρωτοψάλτης Κων.νος Σπερδούλης.
- "Πατέρα Υιόν.." Ηχ.πλβ (Χ.Θεοδοσοπούλου) :
- "Ταις αγγελικαίς..Πληρωτικά.."Ηχ.πλ β (Χ.Θεοδοσοπούλου): http://www.youtube.com/watch?v=aSgy3hfTReo&list=UUqYcTll7zUbLDrpRS4KBZUQ&index=4&feature=plcp
- Λειτουργικά Ηχ.πλβ (Χ.Θεοδοσοπούλου) : http://www.youtube.com/watch?v=Zy9Gf6t4mEk&list=UUqYcTll7zUbLDrpRS4KBZUQ&index=3&feature=plcp
-"Αξιον εστίν.." Ηχ.πλβ (Αθ.Καραμάνη): http://www.youtube.com/watch?v=WmJ4znlT-N0&list=UUqYcTll7zUbLDrpRS4KBZUQ&index=2&feature=plcp
- Δοξολογία Ηχ.Δ(Νενανώ)(Σύνθεση Τίμου Σακελλαρίου): http://www.youtube.com/watch?v=j2VBhvry-k4&list=UUqYcTll7zUbLDrpRS4KBZUQ&index=1&feature=plcp
- Εωθινόν Α :
 

Attachments

Top