Κυριακή τής Ορθοδοξίας 2013 ήχος Α'

KAPLANIS

Ιωάννης Τζιώβας
#1
Χαίρετε σασ παραθέτω ύμνους απο την Λειτουργία τησ κυριακής τής Ορθοδοξίας.

(με ένα μικρό λαθάκι στο δύναμις στο 'Αγιος ο Θεός)
(τα Λειτουργικά είναι μέχρι το Άξιον και δίκαιον. Είναι τα επτάφωνα του Αθ.Καραμάνη με κάποιες δικιές μου παραλαγές)
 

Attachments

Top