Κυριακή Προπατόρων - Κυριακή (Πατέρων) προ Χριστουγέννων

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#1
Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι τιμούμε την κάθε ημέρα. Λίγο που κοίταξα τις ακολουθίες και τις εντιπαρέβαλα κατάλαβα πως καμία από τις δύο δεν έχει απόλυτη συνοχή. Τροπάρια, κανόνες, συναξάριον δεν ταυτίζουν το περιεχόμενο της κάθε ημέρας.

Στην Κυριακή των Προπατόρων αναφέρεται στο συναξάρι ο Αβραάμ, ως γενάρχης του Ισραήλ και πρώτος που έλαβε επίσημα υπόσχεση για την έλευση του Μεσία από τη γενιά του. Ενώ θεωρείται το κεντρικό πρόσωπο της ημέρας τιμούνται ιδιαίτερα οι τρεις Παίδες και ο Δανιήλ, ενώ στους κανόνες αναφέρονται όλοι οι δίκαιοι από τον Αδάμ.

Στην Κυριακή των Πατέρων το συναξάρι αναφέρει πως τιμούμε τους προγόνους του Κυρίου όπως αναγράφονται στους γεννεαλογικούς καταλόγους της Κ. Διαθήκης. Η ακολουθία όμως και πάλι αναφέρεται εν γένει στους δικαίους της Π. Διαθήκης.

Υποθέτω πως η ιστορική εξέλιξη των ακολουθιών αυτών, ίσως και η επέκταση από μία σε δύο Κυριακές, έχουν διαμορφώσει έτσι το τυπικό σήμερα ώστε να μην είναι σαφές ποιο το νόημα των δύο αυτών ημερών και ποια η διαφορά τους. Εκτός αν εγώ δεν κατάλαβα κάτι καλά -διόλου απίθανο.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Τά ἐξηγεῖ ὁ μακαριστός καθηγητής Ἰω. Φουντούλης (Λογική Λατρεία, σελ. 328-335). Ἔχουμε μνημονεύσει τό κείμενο, τό ὁποῖο βλέπαμε σέ σύνδεσμο τῆς Ἱ. Μητρ. Καισαριανῆς, πού δέν λειτουργεῖ τώρα.
Τό παραθέτω.

 

Attachments

Top