Κυριακή ΙΑ' Ματθαίου. 24/8/2014

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
Απολυτίκια κλπ. αναστασιματάριον Πέτρου.
Τροπάρια ν' ψαλμού πέτρου αργά.
Κανόνες, αναστάσιμα 4 και του Αγίου Κοσμά 4.
Καταβασίαι "Σταυρόν χαράξας" σύντομαι Πέτρου Βυζαντίου.
Καθείλε δυνάστας... Αντελάβετο...
Την τιμιωτέραν αργή Πέτρου πλ.δ'
"Μυστικώς ει θεοτόκε" ομοίως.
Στιχολογία των αίνων.
Αναστάσιμα 4 και του Αγίου Κοσμά 4.
Δοξαστικό εωθινόν ια' Πέτρου σύντομον.
Δοξολογία Ιακώβου ήχος β'.

Τυπικά και μακαρισμοί 6 αναστάσιμα και 4 εκ της στ' ωδής του Αγίου.
Προκείμενον, αλληλουιάριον β' ήχου.
Χερουβικόν Γρηγορίου σύντομον Β' ήχου.
Λειτουργικά και Άξιον εστίν ημέτερα.
Κοινωνικόν "Αινείτε"Ιωάννου β' ήχου.
"Είδομεν το φώς"
"Πληρωθήτω"
"Είη, τό όνομα" στο σύνηθες μέλος.

Το δεξιό στασίδι πλαισιώθηκε από τους:
Δημήτριο Καλπακίδη.
Δημήτριο Αναστασιάδη, εξ Αθηνών.
Αναστάσιο Τσανακτσίδη.

Το αριστερό στασίδι πλασιώθηκε από τους:
Χαράλαμπο Τσελεγγίδη.
Δημήτριο Χατζή.
Ιάσωνα Μαραντίδη.
και Αναστάσιο Χολίδη.

Στον Χερουβικό ύμνο οι χοροί ενώθηκαν δεξιά.
 

Attachments

Top