Κυριακή Ήχος Πλ. Α' Εωθινόν ΙΑ' (Αγ.Βαρβάρα Δάφνης) 4-11-2012

sibbilio

Μέλος
Ψάλλει ο Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος της Μ.τ.Χ.Ε. Κυριαζής (Ζάχος) Νικολέρης εκ Βόλου, προσκεκλημένος του Πρωτοψάλτου του Ναού.
 

Attachments

 • 01 Άγιος Κύριος.mp3
  77.6 KB · Views: 9
 • 02 Εξαποστειλάριον ΙΑ'.mp3
  323.6 KB · Views: 12
 • 03 Πάσα Πνοή ήχος πλ.α'.mp3
  245.5 KB · Views: 14
 • 04 Κύριε εσφραγισμένου.mp3
  550.3 KB · Views: 15
 • 05 Οι της κουστωδίας.mp3
  554 KB · Views: 12
 • 06 Δόξα-Εωθινόν ΙΑ'.mp3
  948.4 KB · Views: 14
 • 07 Χερουβικόν ήχος πλ. α'.mp3
  1.2 MB · Views: 12
Top