Κοντακιώτης Στέλιος: Πρωτοψάλτης Ευαγγελίστριας Τήνου

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος

Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἄσκησις, σὺν ἁγιασμῷ· ὅθεν οὐδὲ πλούσιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ, ἀλλ' ὅσοι τοὺς θησαυρούς αὐτῶν ἐν χερσὶ πενήτων ἀποτίθενται. Ταῦτα καὶ Δαυῒδ ὁ Προφήτης διδάσκει λέγων· Δίκαιος ἀνὴρ ὁ ἐλεῶν ὅλην τὴν ἡμέραν, ὁ κατατρυφῶν τοῦ Κυρίου καὶ τῷ φωτὶ περιπατῶν ὃς οὐ μὴ προσκόψῃ, ταῦτα δὲ πάντα, πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν γέγραπται ὅπως νηστεύοντες, χρηστότητα ποιήσωμεν, καὶ δῴη ἡμῖν Κύριος ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια.
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
Δύναμις , "Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα..."
Μέλος Δημητρίου Σουρλαντζῆ 1920-2006.Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
Δύναμις τρισαγίου ύμνου Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ήχος Γ'
Από ζωντανή ηχογράφηση, στον Ι. Ν. της Ευαγγελιστρίας Τήνου, στις 04.09.2011.Υ.Γ.: Αριστερά ψάλλει ο κ. Μιχαήλ Γιαννίτσης.
 

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
"Εις το όρος..." (Εωθινό Ά), Πέτρου Βυζαντίου.

Pdf με όλα τα Εωθινά του Π. Βυζαντίου, εδώ.

Ωραίο Στέλιο μόνο που παρασυρόμενος από την κακώς διατυπωμένη ως λάθος θεωρία το την εκ νεκρών Ανάστασιν δεν ακουστηκε ωραίο..
Δεν φταις εσύ αλλά η λάθος θεωρία που δεν εξηγεί ότι το κλιτον θέλει στην κατάβαση να κάνεις μεγάλο κε δι ώστε να πεσει χαμηλά ο δι που κατά συνέπεια πεφτει κοντά στον γα και τον βου..😉! Κι όχι να έχεις ψηλά τον δι και να κάνεις τον γα δίεση!
 

Attachments

  • Thn_eknekrwn.mp3
    552.6 KB · Views: 51
αλλά η λάθος θεωρία που δεν εξηγεί ότι το κλιτον θέλει στην κατάβαση να κάνεις μεγάλο κε δι ώστε να πεσει χαμηλά ο δι που κατά συνέπεια πεφτει κοντά στον γα και τον βου..😉! Κι όχι να έχεις ψηλά τον δι και να κάνεις τον γα δίεση!
Πολύ ωραία ερμηνεία. και πολύ εύστοχη διατύπωση!
Πάντως το συνολικό αποτέλεσμα είναι πολύ όμορφο και με μεγάλο ενδιαφέρον από μουσικής απόψεως για όποιον θέλει μια "εναλλακτική" στα εωθινά!
 

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
Πολύ ωραία ερμηνεία. και πολύ εύστοχη διατύπωση!
Πάντως το συνολικό αποτέλεσμα είναι πολύ όμορφο και με μεγάλο ενδιαφέρον από μουσικής απόψεως για όποιον θέλει μια "εναλλακτική" στα εωθινά!
Το κλιτόν λοιπόν δεν δείχνει γα και βου δίεση όπως νομίζουν τα τελευταία 200 χρόνια. Το κλιτόν δείχνει χαμήλωμα του δι κατά τον ίδιο τρόπο που χαμηλώνει και ο νη(χρόα μαλακού διατονικού γένους ), ώστε να έχουμε πχ και τον λεγόμενο διατονικό βαρύ ήχο τόσο στον γα όσο και στον χαμηλό ζω αμφότεροι σε μείζονα τρίτη όπως έχω πει αναρίθμητες φορές. Το κλιτόν δείχνει δηλαδή μετάθεση κατά πεντάχορδο της λιχανού χορδής νη στον δι, η οποία έχει αυτήν την ιδιότητα(του χαμηλώματος-μαλακώματος), κατά συνέπεια δείχνει μετάθεση όλων των ήχων ανά πεντάχορδο(τροχός).
 
Το κλιτόν λοιπόν δεν δείχνει γα και βου δίεση όπως νομίζουν τα τελευταία 200 χρόνια. Το κλιτόν δείχνει χαμήλωμα του δι κατά τον ίδιο τρόπο που χαμηλώνει και ο νη(χρόα μαλακού διατονικού γένους ), ώστε να έχουμε πχ και τον λεγόμενο διατονικό βαρύ ήχο τόσο στον γα όσο και στον χαμηλό ζω αμφότεροι σε μείζονα τρίτη όπως έχω πει αναρίθμητες φορές. Το κλιτόν δείχνει δηλαδή μετάθεση κατά πεντάχορδο της λιχανού χορδής νη στον δι, η οποία έχει αυτήν την ιδιότητα(του χαμηλώματος-μαλακώματος), κατά συνέπεια δείχνει μετάθεση όλων των ήχων ανά πεντάχορδο(τροχός).

Πρόβλημα μεγάλο τα διαγράμματα ... μάλλον πρόβλημα ήταν η προσέγγισή μας στα διαγράμματα τα οποία θεωρήσαμε στατικά! Και όχι απλώς τα θεωρήσαμε. Τα ΕΠΙΒΑΛΑΜΕ με τη ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ μας.
Δοξάζω τον Θεό που οι δάσκαλοί μου μού έμαθαν να ακούω και όχι "να χω το θεωρητικό παραμάσχαλα" και να ψάχνω τα διαστήματα με το μέτρο!
Μπορώ να πω κυρ Ευάγγελε, πως εν πρώτοις όσα διάβαζα εδώ στο Ψ. μου είχαν φανεί "καινά και εν πολλοίς άγνωστα δαιμόνια", [νταξ ήμουν και πιο νέος και πιο άπειρος! ] αλλά στάθηκαν αφορμή να ψάξω πολλά πράγματα και μπορώ να πω ότι σε μεγάλο μέρος πλέον συγκλίνει η θεώρησή μας! [μη παρεξηγηθεί το "μεγάλο μέρος", διότι πάντα ψάχνομαι και ξαναψάχνομαι ακόμα και στα θεμελειώδη και λόγω δουλειάς (μαθηματικός) δεν μένω ποτέ στο α ή το β' αλλά ψάχνω το ω+α κλπ ....]
Να ρωτήσω κάτι, επ ευκαιρία. Έχετε κάπου ένα κανόνιο με τις "προσθέσεις" σας? Πχ πρωτος + δευτερος = πλ. β'
Θα μ ενδιέφερε να κοιτάξω κάποιες συσχετήσεις για το επιστημονικό ενδιαφέρον.
 

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
Πρόβλημα μεγάλο τα διαγράμματα ... μάλλον πρόβλημα ήταν η προσέγγισή μας στα διαγράμματα τα οποία θεωρήσαμε στατικά! Και όχι απλώς τα θεωρήσαμε. Τα ΕΠΙΒΑΛΑΜΕ με τη ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ μας.
Δοξάζω τον Θεό που οι δάσκαλοί μου μού έμαθαν να ακούω και όχι "να χω το θεωρητικό παραμάσχαλα" και να ψάχνω τα διαστήματα με το μέτρο!
Μπορώ να πω κυρ Ευάγγελε, πως εν πρώτοις όσα διάβαζα εδώ στο Ψ. μου είχαν φανεί "καινά και εν πολλοίς άγνωστα δαιμόνια", [νταξ ήμουν και πιο νέος και πιο άπειρος! ] αλλά στάθηκαν αφορμή να ψάξω πολλά πράγματα και μπορώ να πω ότι σε μεγάλο μέρος πλέον συγκλίνει η θεώρησή μας! [μη παρεξηγηθεί το "μεγάλο μέρος", διότι πάντα ψάχνομαι και ξαναψάχνομαι ακόμα και στα θεμελειώδη και λόγω δουλειάς (μαθηματικός) δεν μένω ποτέ στο α ή το β' αλλά ψάχνω το ω+α κλπ ....]
Να ρωτήσω κάτι, επ ευκαιρία. Έχετε κάπου ένα κανόνιο με τις "προσθέσεις" σας? Πχ πρωτος + δευτερος = πλ. β'
Θα μ ενδιέφερε να κοιτάξω κάποιες συσχετήσεις για το επιστημονικό ενδιαφέρον.

Εδώ έχω όλα τα διαγράμματα και τις σχέσεις των ήχων από την εργασία μου. Όλα έχουν βάση τις χρόες μαλακό και σύντονο διατονικό γένος, όπως το έχει περιγράψει ο Αριστόξενος, οι αποστάσεις είναι μετρημένες και με ένα χάρακα μπορείς να δεις ποιοι ήχοι συμπίπτουν και πως. Χονδρικά κατά τα πορίσματα μου οι ήχοι ταιριάζουν -ομαδοποιούνται (παραλλαγίζονται ο ένας με τον άλλο) κατά κοινό συνολικό μέγεθος διφωνίας,
μικρή διφωνία: τέταρτος, πρώτος, πλάγιος πρώτος, νενανώ, δεύτερος, πλάγιος δεύτερος
μεγάλη διφωνία: δεύτερος, τρίτος, βαρύς, τέταρτος, πλάγιος τέταρτος

Ό, τι ερωτήσεις έχεις αν θες κάνε μου κλίση στο messanger

υγ δεν "συγκλίνει η θεώρησή μας" αγαπητέ αλλά κατάλαβες πράγματα που έχω γκανιάσει 10 χρόνια εδώ μέσα να τα κοινοποιώ, μη τα ισοπεδώνεις, συγγνώμη αλλά χτυπά άσχημα! Πές λχ "σε μεγάλο μέρος Βαγγέλη βλέπω ότι έχεις αναδείξει πολλές αλήθειες ενώ πριν μου φαινόντουσαν παλαβομάρες". Στα λέω γιατί πολλοί διαφωνούν με άσχημο τρόπο στην αρχή και ειρωνεύονται αλλά μετά παρουσιάζουν τα ίδια που κορόιδευαν και λένε "κι εγώ τα βρήκα" ή "συγκλίνουν οι απόψεις μας".
Θέλω και γράφω γιατί πονώ την μουσική από μικρός και αν σιωπήσω θα χαθούν τα πάντα. Δεν το παίζω τίποτα σπουδαίος φωστήρας, οι συγκυρίες ήταν τέτοιες μου με ευνόησαν να ανακαλύψω κάποια βασικά πράγματα που θεωρώ ότι ευθύνονται για την παρακμή της μουσικής μας. Η αναφορά σε μένα σε ό, τι χρησιμοποιήσεις από όσα έχω παρουσιάσει δεν είναι μόνο για να με τιμήσεις αλλά πρωτίστως να υπάρχει καταχωρημένη η πηγή σου και να μη γίνει περισσότερο χαοτική η υπάρχουσα κατάσταση. Ευχαριστώ
 
Εδώ έχω όλα τα διαγράμματα και τις σχέσεις των ήχων από την εργασία μου. Όλα έχουν βάση τις χρόες μαλακό και σύντονο διατονικό γένος, όπως το έχει περιγράψει ο Αριστόξενος, οι αποστάσεις είναι μετρημένες και με ένα χάρακα μπορείς να δεις ποιοι ήχοι συμπίπτουν και πως. Χονδρικά κατά τα πορίσματα μου οι ήχοι ταιριάζουν -ομαδοποιούνται (παραλλαγίζονται ο ένας με τον άλλο) κατά κοινό συνολικό μέγεθος διφωνίας,
μικρή διφωνία: τέταρτος, πρώτος, πλάγιος πρώτος, νενανώ, δεύτερος, πλάγιος δεύτερος
μεγάλη διφωνία: δεύτερος, τρίτος, βαρύς, τέταρτος, πλάγιος τέταρτος
Ό, τι ερωτήσεις έχεις αν θες κάνε μου κλίση στο messanger
Ωραία θα το ξαναδώ γιατί έχω καιρό να επισκεφτώ τη σελίδα. Μπορεί αν μη θυμάμαι σωστά ή να μην πρόσεξα κάποιο διάγραμμα που έψαχνα!
Και εννοείται θα στείλω εάν έχω απορία πάνω σε κάποιο ζήτημα, αλλοίμονο! Ρωτώντας πας στην πόλη!

υγ δεν "συγκλίνει η θεώρησή μας" αγαπητέ αλλά κατάλαβες πράγματα που έχω γκανιάσει 10 χρόνια εδώ μέσα να τα κοινοποιώ, μη τα ισοπεδώνεις, συγγνώμη αλλά χτυπά άσχημα! Πές λχ "σε μεγάλο μέρος Βαγγέλη βλέπω ότι έχεις αναδείξει πολλές αλήθειες ενώ πριν μου φαινόντουσαν παλαβομάρες". Στα λέω γιατί πολλοί διαφωνούν με άσχημο τρόπο στην αρχή και ειρωνεύονται αλλά μετά παρουσιάζουν τα ίδια που κορόιδευαν και λένε "κι εγώ τα βρήκα" ή "συγκλίνουν οι απόψεις μας".
Ναι αδερφέ, ήτο κακώς διατυπωμένο και ζητάω συγνώμη διότι εκείνη τη στιγμή ετοίμαζα υλικό για μεθαύριο και είχα το νού μου αλλού!
Δεν ήθελα ν ακουστεί άσχημα!
Απλώς τι είχα εκίνη την ώρα στο μυαλό: Μικρός, στα πρώτα θεωρητικά που πέσαν στα χέρια μου είχα δώσει αρκετή βάση διότι πάντα μ ενδιέφερε η σφαιρική προσέγγιση στη μουσική! Πάντα ήθελα να μάθω από απλά trivia, μέχρι και πολύ εξεζητημένες λεπτομέριες [ η μανία ενός Μαθηματικού ] Είχα διαπιστώσει λοιπόν πολλές ασυμβατότητες στο πως ψέλναμε τις κλιμακες στη Σχολή "ως κλίμακες" με το πως ψέλναμε στην πραγματικότητα ένα κομμάτι!
Μάλιστα δοκίμασα και να εφαρμώσω κάποια διαστήματα κατά τη Σχολική Θεωρία και υπήρχαν πράγματα που απλώς δεν έβγαιναν!
Τότε λοιπόν, σταμάτησα να παίρνω τα διαστηματολογικά των διαφόρων βιβλίων κατά γράμμα και στράφηκα πιο πολύ στα ακούσματα εκεί που ήθελα να εμβαθύνω!

"σε μεγάλο μέρος Βαγγέλη βλέπω ότι έχεις αναδείξει πολλές αλήθειες ενώ πριν μου φαινόντουσαν παλαβομάρες"
Δεν ειναι "παλαβομαρα" ή όχι. αλλά όταν ακούς το ταδε το διδαχθηκες λάθος μπαίνει σε mood: καλά οκ το διδάχθηκα λάθος. Το ψέλνω σωστα? Δλδ ... έχω το σωστό άκουσμα ??? Πχ στον Βαρυ κανω τη διφωνία τη σωστή ή το λέω λάθος...???
Και εκεί που κατέληξα ήταν ότι πολλά πράγματα τα είχα πράγματι "διδαχθεί" αλλιώς αλλά δεν τα έλεγα λάθος, μόνο και μόνο γιατί είχα ακούσματα απο παιδάκι!
Και εννοείται πως όταν σου λένε 20 και σκάει ένας και σου πει 24 λες "ΩΠΑ" !!!
Και δεν λέω ότι όλα τα κάνω σωστά. Αλλοίμονο.

Δεν το παίζω τίποτα σπουδαίος φωστήρας, οι συγκυρίες ήταν τέτοιες μου με ευνόησαν να ανακαλύψω κάποια βασικά πράγματα που θεωρώ ότι ευθύνονται για την παρακμή της μουσικής μας. Η αναφορά σε μένα σε ό, τι χρησιμοποιήσεις από όσα έχω παρουσιάσει δεν είναι μόνο για να με τιμήσεις αλλά πρωτίστως να υπάρχει καταχωρημένη η πηγή σου και να μη γίνει περισσότερο χαοτική η υπάρχουσα κατάσταση.
Ναι φυσικά. Είναι αρχή μου αυτή και είναι απαραίτητο στην Επιστήμη! Το θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ! Ούτε θα πάω να συγγράψω θεωρητικό, οπότε όλα κουλ! Απέχω και σε γνώση και σε γνώση αλλά κυρίως ... σε γνώση! Κανά δοξαστικό αν γράψω κι αυτό στη χάση και στη φέξη <3

Στην παρακμή ... οφείλεται μια γενικευμένη μουσική α-παιδεία! Απο που να το πιάσεις ... να μην επεκταθούμε! Άλλη φορά σ' άλλο post, μια παρέα είμαστε, θα τα λέμε!

Και πάλι ευχαριστώ και θα ξαναμιλήσουμε!
 
Top