Κοντάκιον Χριστουγέννων

romios1

Member
Χριστὸς Ἀνέστη,
Μήπως ὑπάρχει τὸ Κοντάκιον τῶν Χριστουγέννων εἰς ἀργὸ στιχηραρικὸ ῥυθμό; (Χρησιμοποιεῖται καὶ ὡς κάθισμα τοῦ Ὄρθρου.)
Εὐχαριστῶ.
 
Top