Κοντάκιον Προφήτη Ηλία

ilizol

Ηλίας Ζολώτας
#3
http://glt.goarch.org/misc/Prosomia.html

http://glt.goarch.org/music/2064.mp3

2064 - Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν, κοντάκιον, Ἦχος β΄

Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ,
Ἠλία μεγαλώνυμε,
ὁ τῷ φθέγματί σου στήσας τὰ ὑδατόρρυτα νέφη,
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν,
πρὸς τὸν μόνον φιλάνθρωπον.
 

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#4
http://glt.goarch.org/misc/Prosomia.html

http://glt.goarch.org/music/2064.mp3

2064 - Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν, κοντάκιον, Ἦχος β΄

Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ,
Ἠλία μεγαλώνυμε,
ὁ τῷ φθέγματί σου στήσας τὰ ὑδατόρρυτα νέφη,
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν,
πρὸς τὸν μόνον φιλάνθρωπον.
Ωραία! Έχουμε όμως το μουσικό κείμενο από το οποίο ψάλλει;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Ὁ μακαριστός Χρῆστος Κονταξῆς (αἰωνία του ἡ μνήμη) συνήθως ψάλλει ἀπό τό Νέον Εἱρμολόγιον Παπαχρήστου ἤ Ἰωαννίδη.
Ἔψαξα αὐτά τά Εἱρμολόγια τῶν μακαριστῶν Ἀποστόλου Παπαχρήστου καί Δημητρίου Ἰωαννίδη (αἰωνία αὐτῶν ἡ μνήμη) καί δέν τό ἔχουν.

Τό κοντάκιον αὐτό κατά τό Μηναῖο καί Κώδικες εἶναι ΑὐτόμελονἸδιόμελον.
Αὐτά ὑπάρχουν τονισμένα ἀπό παλιά; Κι ἄν ὑπῆρχαν δέν ἔχουν διασωθεῖ, οὔτε ἐξηγηθεῖ, γιατί καταργήθηκε καί ἡ ψαλμωδία των.

Ὁ μακαριστός Χρῆστος Κονταξῆς, προφανῶς ἀπό τήν καλωσύνη του καί προθυμία του, τό ψάλλει ἀπ᾿ ἔξω ὅπως θά ψαλλόταν συνήθως στόν β΄ ἦχο.

Σημείωσις: Στό Μηναῖο καί σέ Κώδικες δέν ὑπάρχει τό «πρός» (τὸν μόνον φιλάνθρωπον). Δέν γνωρίζω ἄν ἔτσι τό ἔχει τό Μηναῖο ἐκδόσεων «ΦΩΣ» πού συνήθως ἀντιγράφει ὁ π. Λέων.
 

Diogenes

Νέο μέλος
#6
Από το Μηνολόγιο (Μαρτίου-Αυγούστου), Κωδικογράφος Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, Βιβλιοθήκη Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Κωνσταντίνου Α. Ψάχου (https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/browse/110512), σελίδα 259. (Στην καρτέλα «περιεχόμενα» πηγαίνουμε στο υπ' αριθμόν 129 εικονίδιο)
4C51549F-94BB-4120-8491-77DEFC0D9971.jpeg
 
Last edited:
Top