Κοντάκια του ενιαυτού

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
Προσθήκες όπως μέτρα κ.α. αποτελούν προτροπή του εντολοδόχου ο οποίος ευθύνεται για την εργασία, μέρος της οποίας είναι τα κάτωθι.
 

Attachments

Top