Κοινωνικὰ Κυριακῶν Πέτρου Βυζαντίου

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
Ἐκ τοῦ Ταμείου Ἀνθολογίας Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (1824).
Ἂν συγκρίνει κανεὶς κατὰ σειρᾷ τὸ ὕφος γραφῆς τῶν Δανιήλ, Πέτρο Λαμπαδάριο καὶ τὸ παρὸν ὑπὸ Πέτρου Βυζαντίου, εὔκολα μπορεῖ νὰ δεῖ τὰ βήματα ποὺ ὁδηγοῦν στὸν Θεόδωρο Φωκαέα.
 

Attachments

Top