Κοινωνικό Αγ. Πνεύματος "Το Πνεύμα σου το Άγιον" Ήχος Α' Ελευθ. Γεωργιάδη

Gerasimos monaxos

Ο Αγιορείτης κακοφωνίξ
#1
Παραθέτω το Κοινωνικό της Δευτέρας του Αγ. Πνεύματος "Το Πνεύμα σου το Άγιον....." σε ήχο Α' του αειμνήστου Άρχοντος Λαμπαδαρίου κ. Ελευθερίου Γεωργιάδη, γραμμένο με το ΜΚ.

Το αρχείο docx εδώ: http://papline.gr
 

Attachments

Top