Κοινωνικόν Θεοφανείων «Επεφάνη η χάρις» - Εις ήχον Α΄ - Πέτρου Λαμπαδαρίου [εξήγηση: Ιωάννης Αρβανίτης - ερμηνεία: Παναγιώτης Τζανάκος]

Top